Glemt password eller ny bruger?

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Kirstine Hardam A/S (''vi'', "vores" eller ''os'') behandler dine per-sonoplysninger i forbindelse med din brug af hjemmesiden www.hardam-shop.dk ("hjemmesiden"), som vi ejer og driver.


1. Dataansvarlig


Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Kirstine Hardam A/S
CVR-nr. 30 55 14 94
Fabersvej 15
7500 Holstebro
E-mailadresse: post@hardam.dk
Telefonnummer: +45 9742 3233

2. Kontakt


Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på +45 9742 3233 eller post@hardam.dk.

3. Beskrivelse af behandlingen


Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

3.1 Generel brug af vores hjemmeside*

Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af cookies og lignende teknologier personoplysninger om din adfærd.

Der gøres blandt andet brug af social media-plugins, som gør det lettere for dig at dele indhold fra vores hjemmeside på f.eks. Facebook. For denne slags behandlinger er vi fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom samt finde et link til de pågældende tredjeparters egne privatlivspolitikker i cookieoversigten, som er en integreret del af vores cookiepolitik.

Vi behandler dine personoplysninger, herunder cookierelaterede oplysninger, i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i cookieoversigten i vores cookiepolitik. Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er, at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieindstillingerne, som du finder i venstre hjørne af hjemmesiden, ligesom du også kan blokere cookies i din browser.

3.2 Markedsføring*

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig via hjemmesiden.

Vi behandler udelukkende personoplysninger om navn og e-mail.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, f.eks. via brug af vores hjemmeside.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at markedsføre og målrette vores kommunikation til dig.

Vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere til brug for målrettet markedsføring af vores produkter over for dig på deres hjemmesider.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbreve, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og to år derefter.

3.3 Ordrehåndtering uden bevilling fra en offentlig myndighed*

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores ordrehåndtering af køb, som du foretager på vores hjemmeside, herunder for at kunne gennemføre betalingen og for at kunne levere vores produkter til dig.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer i forbindelse med leveringen af de købte/bestilte produkter og betalingsoplysninger i forbindelse med ordrehåndteringen. Vi behandler desuden visse følsomme oplysninger om dig, idet dit køb af vores produkter i visse tilfælde kan udgøre en helbredsoplysning.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.b (opfyldelse af en kontrakt) og/eller art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at håndtere din ordre.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores logistikpartner.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor du har foretaget et køb på vores hjemmeside.

3.4 Ordrehåndtering med bevilling fra en offentlig myndighed*

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores ordrehåndtering af bestillinger, som du foretager på vores hjemmeside på grundlag af en bevilling fra en offentlig myndighed, herunder for at kunne levere vores produkter til dig, samt for at kunne fakturere den relevante myndighed for de produkter, der har tildelt bevillingen.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer i forbindelse med ordrehåndteringen og ordrenummer i forbindelse med leveringen af de købte/bestilte produkter. Vi behandler desuden visse følsomme personoplysninger om dig, idet din bestilling af vores produkter i visse tilfælde kan udgøre en helbredsoplysning. Vi behandler endvidere dit CPR-nummer til brug for faktureringen af den relevante myndighed.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig eller fra den offentlige myndighed, der har udstedt bevillingen.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.e (nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse på vegne af den offentlige myndighed fra hvem du har en bevilling). I det omfang ordrehåndteringen medfører en behandling af følsomme personoplysninger, vil det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være GDPR, art. 9.2.f (retskrav jf. § 112 i serviceloven) og art. 6.1.e (nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse på vegne af den offentlige myndighed fra hvem du har en bevilling). Vores behandling af dit CPR-nummer sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9.2.f.

Vi videregiver dine personoplysninger til den relevante myndighed, der har tildelt dig bevilling til at bestille produkter hos os, herunder via vores hjemmeside eller pr. telefon, samt vores logistikpartner.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor leveringen er foretaget.

3.5 Ændring af bevillinger fra en offentlig myndighed*

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og ændring af bevillinger, der er udstedt af en offentlig myndighed. Oprettelsen og ændringen af bevillingen kan ske ved at den relevante offentlige myndighed retter skriftlig eller telefonisk henvendelse til os om at oprette eller ændre i bevillingen, eller ved at den relevante offentlige myndighed selvstændigt foretager oprettelsen eller ændringen i bevillingen via vores systemer.  

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, e-mail og telefonnummer i forbindelse med ordrehåndteringen. Vi behandler desuden visse følsomme personoplysninger om dig, idet din bestilling af vores produkter i visse tilfælde kan udgøre en helbredsoplysning. Vi behandler endvidere dit CPR-nummer til brug for faktureringen af den relevante myndighed.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig eller fra den offentlige myndighed, der har udstedt bevillingen.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.e (nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse på vegne af den offentlige myndighed fra hvem du har en bevilling). I det omfang ordrehåndteringen medfører en behandling af følsomme personoplysninger, vil det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være GDPR, art. 9.2.f (retskrav jf. § 112 i serviceloven) og art. 6.1.e (nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse på vegne af den offentlige myndighed fra hvem du har en bevilling). Vores behandling af dit CPR-nummer sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9.2.f.

Vi videregiver dine personoplysninger til den relevante myndighed, der har tildelt dig bevilling til at bestille produkter hos os, herunder via vores hjemmeside eller pr. telefon, samt til vores logistikpartner.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor leveringen er foretaget.

3.6 Retlige konflikter

I tilfælde af en retlig konflikt vedrørende et produkt, som du har erhvervet via vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer og produktoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen af tvisten. Vi behandler desuden visse følsomme personoplysninger om dig i tilfælde, hvor tvisten fører til behandling af helbredsoplysninger om dig.

Det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6.1.f, hvor nødvendigheden af vores legitime interesse består i, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I det omfang tvisten medfører behandling af følsomme personoplysninger, vil det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være GDPR, art. 9.2.f (retskrav) samt 6.1.f, hvor nødvendigheden af vores legitime interesse består i, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

I disse tilfælde kan vi videregive dine personoplysninger til vores advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder, leverandører og forsikringsselskaber.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor leveringen er foretaget. I visse tilfælde kan det af bevismæssige årsager være nødvendigt at opbevare oplysninger om tvisten, herunder dine personoplysninger, i længere tid. I sådanne tilfælde vil du blive informeret om, hvor længe vi i så fald påtænker at opbevare dine personoplysninger samt på hvilket grundlag og til hvilket formål vi gør det.

4 Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

5. Pligtmæssig information

Alle behandlinger ovenfor markeret, som er markeret med "*" indikerer, at de pågældende personoplysninger er nødvendige og obligatoriske for dig at give os. Hvis du ikke giver os disse oplysninger vil du ikke kunne
 • gøre brug af alle tilgængelige funktioner på vores hjemmeside.
 • tilmelde dig vores nyhedsbreve.
 • foretage køb af vores produkter på hjemmesiden (uden rekvisition fra en offentlig myndighed).
 • foretage bestilling af vores produkter på hjemmesiden (med rekvisition fra en offentlig myndighed).
 • opnå bevilling til bestilling af vores produkter på hjemmesiden.
 • få leveret de produkter, som du har købt/bestilt på hjemmesiden til din hjemmeadresse.


6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR, art. 6.1.e eller art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive en e-mail til os på post@hardam.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 28-08-2020

Om Kirstine Hardam

Kirstine Hardam A/S er en af Danmarks største leverandører af sygeplejeartikler til regioner, kommuner og private. Vores mål er at bidrage til livskvalitet efter operation eller under sygdom.

Vores speciale er stomi, men vi har produkter, der kan hjælpe dig i hverdagen på en lang række områder.

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål vedrørende en ordre eller produkter kan du altid kontakte os på: post@hardam.dk eller


Kirstine Hardam A/S   |   Fabersvej 15   |   7500 Holstebro   |   Telefon: 97 42 32 33    |   CVR: 30551494    |   post@hardam.dk